Opplagsområder

Opplagsområder er representert som flater og angir områder egnet til lengre ankring/opplag av skip.

Formål

Opplagsområder er representert som flater og angir områder egnet til lengre ankring/opplag av skip.

Bruksområde

Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige opplagsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan og forvaltningsarbeid etter plan- og bygningsloven.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/opplagsområder/14771301-a73b-4c95-8270-5822f9b1510c
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)