Kystinfo - Sjøtrafikkforskriften

Denne karttjenesten er en del av sjøtrafikkforskriften. Tjenesten viser trafikkseparasjonssystemene og tjenesteområder for Kystverkets trafikksentraler (VTS/Vessel Traffic Services). I tillegg vises innseilingskorridorer og aksomhets-områder angitt i forskriften. TSS er også tilgjengeliggjort gjennom Kystverkets WMS/WFS.

Formål

Denne karttjenesten er en del av sjøtrafikkforskriften. Tjenesten viser trafikkseparasjonssystemene og tjenesteområder for Kystverkets trafikksentraler (VTS/Vessel Traffic Services). I tillegg vises innseilingskorridorer og aksomhets-områder angitt i forskriften.

Bruksområde

Brukes hovedsakelig for å få oversikt over hvor sjøtrafikkforskriften gjelder og hvilke elementer som inngår i forskriften.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/kystinfo-sjøtrafikkforskriften/26787545-c203-4124-a211-a1341bf1a1ab
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)