Transport Networks - Water WFS

Farled og biled i henhold til europeisk spesifikasjon; Inspire Transport network.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/transport-networks-water-wfs/290e3e93-2811-4859-9b5b-08c608e4678f
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)