Kystinfo - Farledsforskrift

Farledsforskriften angir hvor skille mellom Kystverkets - og kommunenes myndighetsområde. Kartløsningen viser innholdet i forskriften visuelt i tillegg til å tilby nedlasting av data som inngår i forskriften.

Formål

Kystinfo - Farledsforskrift er en kartlig fremstilling av forskriften av 30. november 2009 nummer 1477 om farleder. Applikasjonen viser forskriftens virkeområde visuelt i tillegg til å tilby nedlasting av de data som inngår i forskriften.

Bruksområde

Brukes hovedsakelig i offentlig forvaltning.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/kystinfo-farledsforskrift/5ea430a8-989f-4b24-ac6f-e57fca705466
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)