Kystverkets WMS

Inneholder en rekke datasett. Blant annet data om farleder, sjøtrafikk, havner, beredskap mv. Dataene er kategorisert iht. hvilket fagområde de tilhører. For full oversikt over hva tjenesten tilbyr, se: https://services.kystverket.no/wms.ashx?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Formål

The datasets are used actively internally in the Norwegian Coastal Administration's planning and investigation work, and also by external users. The Norwegian Coastal Administration's DOK data is also included in the service.

Bruksområde

Datasettene brukes aktivt internt i Kystverkets plan og utredningsarbeid, samt av eksterne brukere. Kystverkets DOK-data inngår også i tjenesten.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/kystverkets-wms/768a3ca6-0655-45d5-8cd5-76bd7e0e59d2
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)