Kystinfo - Fartsforskrift

Kystinfo fartsforskrift er Kystverket kartløsning for å vise områder med fartsforskrifter i sjø og elver. Det er kommunene selv som skal registrere inn kommunale forskrifter som blir gjort tilgjengelig gjennom løsningen.

Formål

Formålet med tjenesten er å gi en samlet oversikt over fartsforskrifter i sjø og elver.

Bruksområde

Kartet kan være til hjelp for forvaltninen, og for sjøfarende.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/kystinfo-fartsforskrift/778df04a-3ab3-4ec9-bef2-86d0b6572390
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)