AIS nedlasting

Denne tjenesten gir deg mulighet til å laste ned data over skipstrafikk. Løsningen inneholder alle skip innenfor territorialfarvannet (12 nm) som er over 45 meter.

Bruksområde

Dataene kan bruker til å illustrere skipstrafikken i et område.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/ais-nedlasting/7997fd76-83f9-4e94-bfe7-f4677a6cd787
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)