Bølgevarsel - Kryssende bølger

Viser områder med fare for kryssende sjø i spesielle områder Stadt, Nordmøre, Ytre Lofoten.

Se BarentsWatch.no for bølgevarselet i sin helhet.

Formål

Varsling av farlige bølgeforhold.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/bølgevarsel-kryssende-bølger/8075102b-01e2-47ac-b885-f5f0ff193203
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket;Barentswatch
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)