Riggområder

Riggområder er representert som flater og angir områder egnet til lengre ankring/opplag av offshoreinstallasjoner.

Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige riggområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan og forvaltningsarbeid etter plan- og bygningsloven.

Formål

Riggområder er representert som flater og angir områder egnet til lengre ankring/opplag av offshoreinstallasjoner.

Bruksområde

Datasettet bør vies oppmerksomhet for anvendelse i tidligfaseplanlegging for å unngå konflikter.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/riggområder/91a9a937-3c03-44e2-9dd8-c347031e52a9
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)