Navigasjonsinstallasjon

Kystverket administrerer et system av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge. Dette systemet består av innretninger drevet av Kystverket, innretninger drevet av kommunale havner og private innretninger drevet av andre.Innretninger for navigasjonsveiledninggir visuelle og elektroniske signaler som er lagt til rette for å være til hjelp i navigasjonsprosessen for aktsomme sjøfarende. Det er imidlertid ikke hensikten å gjøre det mulig for sjøfarende å identifisere enhver båe eller grunne eller hindring for sjøtrafikken som finnes i norske farvann som ellers er farbare for skip. Derimot skal Kystverket sørge for en fornuftig merking av farvannet i den utstrekning som ressursene tillater.

Formål

Formålet med datasettet er å plassere navigasjonsinstallasjonene på kartet og gi muligheten til å se disse sammen med andre relevante temaer.NB!! Datasettet er ikke ment som et hjelpemiddel til navigasjon!

Data og ressurser

Dette datasettet har ingen data

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/navigasjonsinstallasjon/94b8c392-e2c8-426a-8dbe-ae828049a1df
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)