Kystinfo Beredskap

Kartløsningen er spesielt tilpasset Kystverkets behov for oppbygging av felles situasjonsbilde før, under og etter hendelser med potensial for akutt forurensning. Løsningen benyttes også av Kystverkets samarbeidspartnere i forbindelse med akutte forurensninghendelser.

Løsningen krever pålogging for å kunne benyttes fullt ut.

Løsningen har tett interaksjon med den såkalte "Strandappen" - en app tilpasset smarttelefoner og nettbrett for innsamling av data i felt.

Formål

Kystinfo Beredskap er Kystverkets webkart-løsning tilpasset etatens beredskapsarbeid.

Bruksområde

Kystinfo Beredskap er Kystverkets webkart-løsning tilpasset etatens beredskapsarbeid og benyttes for oppbygging av felles situasjonsbilde ifbm. aksjoner knyttet til akutt forurensning. Løsningen brukes også aktivt av Kystverkets samarbeidspartnere, primært Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/kystinfo-beredskap/9915c864-8321-46d8-b916-26a7716e2c83
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)