Fant 3 datasett

Stikkord: Losbordingsfelt

Filterresultater
  • Hoved- og biled, arealavgrensning

    Datasettet viser Kystverkets definerte myndighetsområde slik det er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder). Bruksområde Farledsdatasettet...
  • Kystverkets WMS

    Inneholder en rekke datasett. Blant annet data om farleder, sjøtrafikk, havner, beredskap mv. Dataene er kategorisert iht. hvilket fagområde de tilhører. For full oversikt over...
  • Hoved- og biled

    Datasettet viser farleden som er grunnlaget for forvaltningsareal i forbindelse med ny havne og farvannslov. Bruksområde Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine...
You can also access this registry using the API (see API-dokumenter).