Fant 3 datasett

Lisenser: NLOD 2.0 Formater: dataset Stikkord: Oljevern

Filterresultater
  • Beredskapsdepoter

    Statlige depoter med oljevernutstyr. Stedfestingen er knyttet opp mot stedsnavn og er derfor ikke helt nøyaktig. Inneholder lenker til materielllister. Datasettet inngår også i...
  • IUA - Interkommunale utvalg mot akutt forurensning

    Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er organisert i 34 beredskapsregioner. Et Interkommunalt utvalg for...
  • Nødhavner

    Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest...
You can also access this registry using the API (see API-dokumenter).