Fant 2 datasett

Formater: service Stikkord: Samferdsel

Filterresultater
  • Nødhavner WFS

    Tjenesten inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest...
  • Transport Networks - Water WFS

    Farled og biled i henhold til europeisk spesifikasjon; Inspire Transport network.
You can also access this registry using the API (see API-dokumenter).