Seilas

Dette datasettet inneholder anløpsmeldinger mottatt fra skip til Kystverkets' SafeSeaNet-løsning. Dataene innheolder informasjon om ankomster til og avganger fra norske havner.

Datasettet inneholder informasjon om seilas, skip, avgangshavn og ankomsthavn. Sensitiv informasjon er tatt bort før opplasting. Data er organiserte som en fil per år basert på ankomsttidspunktet til seilaset.

Nedenfor er strukturen på datasettet beskrevet:

seilas_id - Unik ID til seilas (t.d. 1329999)

imo nummer - IMO nummer (t.d. 7 siffer)

mmsi nummer - MMSI nummer

kallesignal - Kallesignal (t.d. A8UR6)

fartøysnavn - Fartøysnavn

byggeår - Byggeår (t.d. 2015)

bruttotonnasje (bt) - Bruttotonnasje (t.d. 25005)

dødvekttonn (dwt) - Dødvekttonn (t.d. 26000)

lengde - Lengde (t.d. 136.55)

bredde - Bredde

høyde - Høyde

høyde (aktuell) - Aktuell høyde

dybde - Dybde

dypgående (aktuell) - Aktuell dypgående

skipstype - Skipstype Norsk (t.d. Offshore Supply Ship)

skipsgruppe - Skipstype Gruppe Norsk (t.d. Offshore og spesialfartøy)

landstrøm på skipet? - Har skipet landstrøm? (t.d. f=false=ingen landstrøm/t=true=landstrøm. Vi har kun informasjon om skip registrerte i Environmental Ship Index (ESI))

flaggkode - Flaggkode (t.d. BAH)

flaggstat - Flaggstat Norsk (t.d. BAHAMAS)

farlig last(hazmat) - Farlig eller forurensende last på seilasen? (t.d. f=false=ingen hazmat/t=true=har hazmat)

avgangshavn id - ID til avgangshavn (nøkkel) (t.d. 2327916)

avgangshavn (kode) - UNLOCODE for havner og sted-i-sjø (t.d. NOAES (Ålesund))

avgangshavn (navn) - Norsk lokasjonsnavn (t.d. Stryn)

etd – estimert avgangstid - Estimert Avgangstid

land avgang - Landsnavn norsk (t.d. Danmark)

landkode avgang (2 tegn) - ISO 3166 2-bokstavslandskode (t.d. DK)

fylke avgang - Fylkesnavn (t.d. Møre og Romsdal)

fylkesnummer avgang - Fylkesnummer (t.d. 15)

kommunenavn avgang - Kommune navn (t.d. Ålesund)

kommune_nummer avgang - Kommunenummer (t.d. 1504)

lokasjonstype avgang - Lokasjonstype norsk beskrivelse (t.d. Havn, Sted i sjøen)

ankomsthavn id - ID til ankomsthavn (nøkkel) (t.d. 2327916)

ankomsthavn (kode) - UNLOCODE for havner og sted-i-sjø (t.d. NOAES (Ålesund))

ankomsthavn (navn) - Norsk lokasjonsnavn (t.d. Stryn)

eta – estimert ankomsttid - Estimert Ankomstid

land ankomst - Landsnavn norsk (t.d. Danmark)

landkode ankomst(2 tegn) - ISO 3166 2-bokstavslandskode (t.d. DK)

fylke ankomst - Fylkesnavn (t.d. Møre og Romsdal)

fylkesnummer ankomst - Fylkesnummer (t.d. 15)

kommunenavn ankomst - Kommune navn (t.d. Ålesund)

kommune_nummer ankomst - Kommunenummer (t.d. 1504)

lokasjonstype ankomst - Lokasjonstype norsk beskrivelse (t.d. Havn, Sted i sjøen)

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Harald Borgø
Sist oppdatert 24. januar 2024, 14:28 (UTC)
Opprettet 15. august 2019, 15:44 (UTC)