Seilas

Dette datasettet inneholder informasjon om seilas til og fra norske havner. Datasettet distribueres i filer med et helt år om gangen.

Nedenfor er strukturen på datasettet beskrevet:

seilas_id - Unik ID til seilas (t.d. 1329999)

imo nummer - IMO nummer (t.d. 7 siffer)

mmsi nummer - MMSI nummer

kallesignal - Kallesignal (t.d. A8UR6)

fartøysnavn - Fartøysnavn

byggeår - Byggeår (t.d. 2015)

bruttotonnasje (bt) - Bruttotonnasje (t.d. 25005)

dødvekttonn (dwt) - Dødvekttonn (t.d. 26000)

lengde - Lengde (t.d. 136.55)

bredde - Bredde

høyde - Høyde

høyde (aktuell) - Aktuell høyde

dybde - Dybde

dypgående (aktuell) - Aktuell dypgående

skipstype - Skipstype Norsk (t.d. Offshore Supply Ship)

skipsgruppe - Skipstype Gruppe Norsk (t.d. Offshore og spesialfartøy)

landstrøm på skipet? - Har skipet landstrøm? (t.d. -1 eller 0)

flaggkode - Flaggkode (t.d. BAH)

flaggstat - Flaggstat Norsk (t.d. BAHAMAS)

farlig last(hazmat) - Farlig eller forurensende last på seilasen? (t.d. f=false=ingen hazmat/t=true=har hazmat)

avgangshavn id - ID til avgangshavn (nøkkel) (t.d. 2327916)

avgangshavn (kode) - UNLOCODE for havner og sted-i-sjø (t.d. NOAES (Ålesund))

avgangshavn (navn) - Norsk lokasjonsnavn (t.d. Stryn)

etd – estimert avgangstid - Estimert Avgangstid

land avgang - Landsnavn norsk (t.d. Danmark)

landkode avgang (2 tegn) - ISO 3166 2-bokstavslandskode (t.d. DK)

fylke avgang - Fylkesnavn (t.d. Møre og Romsdal)

fylkesnummer avgang - Fylkesnummer (t.d. 15)

kommunenavn avgang - Kommune navn (t.d. Ålesund)

kommune_nummer avgang - Kommunenummer (t.d. 1504)

lokasjonstype avgang - Lokasjonstype norsk beskrivelse (t.d. Havn, Sted i sjøen)

ankomsthavn id - ID til ankomsthavn (nøkkel) (t.d. 2327916)

ankomsthavn (kode) - UNLOCODE for havner og sted-i-sjø (t.d. NOAES (Ålesund))

ankomsthavn (navn) - Norsk lokasjonsnavn (t.d. Stryn)

eta – estimert ankomsttid - Estimert Ankomstid

land ankomst - Landsnavn norsk (t.d. Danmark)

landkode ankomst(2 tegn) - ISO 3166 2-bokstavslandskode (t.d. DK)

fylke ankomst - Fylkesnavn (t.d. Møre og Romsdal)

fylkesnummer ankomst - Fylkesnummer (t.d. 15)

kommunenavn ankomst - Kommune navn (t.d. Ålesund)

kommune_nummer ankomst - Kommunenummer (t.d. 1504)

lokasjonstype ankomst - Lokasjonstype norsk beskrivelse (t.d. Havn, Sted i sjøen)

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert 9. februar 2021, 12:26 (UTC)
Opprettet 15. august 2019, 15:44 (UTC)