TSS - trafikkseparasjonssystemet

Dataene som definerer trafikkseparasjonssystemet er en del av Sjøtrafikkforskriften og kan sees på kystinfo.no/sjotrafikkforskrift. Dataene deles også gjennom Kystverkets WMS og WFS. Tjenestene viser ytre avgrensing av trafikkseparasjonssystemet, IMO anbefalt seilingsrute og separasjonssonene som skiller trafikkseparajonssystemet.

Formål

Trafikkseparasjonssystemene er etablert for å trygge sikkerheten til sjøs ved å "presse" alle tankskip uansett størrelse, herunder gass- og kjemikalietankskip, samt alle andre lasteskip på 5 000 brutto tonn og mer, lengre ut fra kysten. Dermed reduseres risikoen for akutt forurensning av det ytre miljø i Norges territorialfarvann eller økonomisk sone som følge av skipsulykker. IMO godkjente trafikkseparasjonssystemer i norske farvann er stadfestet gjennom Sjøtrafikkforskriften

Bruksområde

Brukes hovedsakelig for å få oversikt over hvor sjøtrafikkforskriften gjelder og hvilke elementer som inngår i forskriften.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/tss-trafikkseparasjonssystemet/bb05d4dd-9b01-4c59-9776-9cfacd88b317
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)