Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

Kommunene vedtar lokale fartsforskrifter for områder i sjø, elv og innsjø. Datasettet viser hvor det er fartsbegrensninger og lovlige fartsgrenser.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/fartsforskrifter-for-sjø-og-vassdrag/c8dae114-4458-4a8f-9f09-ec5518183de4
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)