Fartsforskrifter for sjø og vassdrag (dataset)

URL: https://kystinfo.no/fartsforskrift

Fra sammendrag av datasettet

Kommunene vedtar lokale fartsforskrifter for områder i sjø, elv og innsjø. Datasettet viser hvor det er fartsbegrensninger og lovlige fartsgrenser.

Kilde: Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert juni 16, 2019
Metadata sist oppdatert juni 16, 2019
Opprettet juni 16, 2019
Format dataset
Lisens NLOD 2.0
createdmer enn 4 år siden
formatdataset
idc8dae114-4458-4a8f-9f09-ec5518183de4-999
package id1a24f991-bdee-497b-8073-40477017a325
position5
resource typedataset
revision idc6a1fe9a-6f73-44a1-978b-e56209bd6986
stateactive