Bølgevarsel - punkt

Varslet bølgehøyde for et punkt på gitt tidspunkt. Gir illustrasjoner gradert på 0 - 1 m, 1 - 3 m og > 3 m.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/bølgevarsel-punkt/c900cc0a-09c9-4c3a-9cd4-bc1686332a4f
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket;Barentswatch
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)