IUA - Interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er organisert i 34 beredskapsregioner. Et Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Forurensningshendelser som er, eller utvikler seg til å bli, av en slik størrelse at de blir for store for et IUA å håndtere, vil bli overtatt av Kystverket ("Statlig aksjon").

Formål

The dataset provides important support for both scheduled and operational work linked with emergency response against acute contamination in Norway. Used actively by the Norwegian Coastal Administration, IUAs and other public stakeholders that may become involved in acute contamination incidents or incidents where there is a risk of acute contamination.

Bruksområde

Datasettet gir viktig støtte i både planmessig og operativt arbeid knyttet til beredskapen mot akutt forurensning i Norge. Benyttes aktivt av Kystverket, IUA'ene og andre offentlige aktører som kan bli involvert i hendelser med akutt, eller fare for akutt forurensning.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/iua-interkommunale-utvalg-mot-akutt-forurensning/c9a242b5-43dc-469a-8b06-12c151d7fd12
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)