Ankringsområder

Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid etter havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.

Formål

Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid etter havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.

Bruksområde

Er en del av Kystverket DOK-leveranse, og er med det et viktig datasett til bruk innen offentlig og privat arealplanlegging.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/ankringsområder/d6a20e09-fa68-4d57-ab43-c22e755ff60a
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)