Bølgevarsel - Punkt

Varslet bølgehøyde for et punkt på gitt tidspunkt. Gir illustrasjoner gradert på 0 - 1 m, 1 - 3 m og > 3 m.

Formål

Tjenestelaget er laget for bruk på www.barentswatch.no/bolgevarsel

Bruksområde

Viser data i en tidsserie. WMS-Time må være mulig i kartklienten for å vise korrekt. Bruk waveforecast_area_point_current for siste varsel dersom klienten ikke har støtte for tid.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/bølgevarsel-punkt/d99fb1fc-ed98-42ab-92d3-9c382c70ca33
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket;Barentswatch
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)