ISPS Havneanlegg

Datasettet inneholder beskrivelse av havneanlegg som Kystverkets fører tilsyn med etter den såkalte ISPS koden. Denne omhandler havnesikring mot ytre trusler/terroranslag:

http://www.imo.org/ourwork/security/instruments/pages/ispscode.aspx

Objektene i datasettet beskrives med ISPS status, hvilken type trafikk som går over havneanlegget samt en del forhold som for eksempel eierskap, myndighet mv.

Formål

Datasettet gir en oversikt over hvilke havneanlegg som er underlagt ISPS koden og dermed gjenstand for tilsyn av Kystverket. ISPS havneanlegg er generelt sett anløpssteder for utenriks skipsfart.

Bruksområde

Datasettet gir en oversikt over hvilke havneanlegg som er underlagt ISPS koden og dermed gjenstand for tilsyn av Kystverket. ISPS havneanlegg er generelt sett anløpssteder for utenriks skipsfart. Datasettet gir både offentlige og private aktører en god oversikt over hvor ISPS-anleggene er lokalisert inkl. overordnet informasjon om det respektive anlegg.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/isps-havneanlegg/dc9b4d63-8597-4971-92a4-9f665abc3e21
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)