Beredskapsdepoter

Statlige depoter med oljevernutstyr. Stedfestingen er knyttet opp mot stedsnavn og er derfor ikke helt nøyaktig. Inneholder lenker til materielllister. Datasettet inngår også i Kystverkets WMS.

Formål

Viser hvor de statlige oljeverndepotene er lokalisert.

Bruksområde

Benyttes i første rekke internt som grunnlag for oversikt over, og digital inngang til beredskapsdepot m/innhold av utstyr. Benyttes også aktivt av samarbeidspartneren til Kystverket innen oljevern og akutt forurensning, slik som Interkommunale utvalg mot akutt forurensning.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/beredskapsdepoter/e2475b7c-798b-4e5f-bd0e-a5fb9b0ad3b0
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)