Losbordingsfelt

Bordingsfelt er angitt som et geografisk punkt i sjøkartetfastsatt av Kystverket. Bordingsposisjonene er også blant annet angitt i den Norske Los, bind 1. Bordingsposisjonen kan avvike fra angitt bordingspunkt,etter rådende værforhold, i henhold til losensanvisninger. Bordingsplassene er lokalisert i forhold til de lokale losstasjonene.

Formål

Formålet med datasettet er å vise kystverkets bordingsplasser for los. dette er viktig områder for Kystverket og Kystverket er derfor opptatt av at disse plassene skal tas hentyn til ved planlagging og forvaltning på kysten.

Bruksområde

Det er viktig for Kystverket at bordingsfeltene tas hensyn til i arealplanleggingen.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/losbordingsfelt/f0083871-0d21-44e2-945f-9de9ea94d484
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)