Lokasjoner (SafeSeaNet, NewShipRep)

Norske og internasjonale lokasjoner hentet fra NewShipRep / SafeSeaNet. Identifikatorene i dette datasettet korresponderer med identifikatorene nytte ved seilasstatistikker.

Filen har følgende format:

  • id - Idenitifikasjonsnummer (tall)
  • locode - Lokasjonskode (tekst)
  • locationname - Lokasjonsnavn
  • locationtype - Lokasjonstype (havn, kai etc.)
  • country - Land
  • county - Fylke
  • municipality - Kommune
  • wkt - WKT (Well-Known Text representasjon av geometri)
  • lon - Lengdegrader
  • lat - Breddegrader

Kystverket tar forbehold om at "lokoder" i dette datasettet av og til viser til havn, av og til til kai. Lokoden kan således referere til et større område i stedet for den eksakte avgangs/ankomstkaien.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Frode Skjævestad
Versjon 1.0
Sist oppdatert 24. september 2020, 19:16 (UTC)
Opprettet 24. september 2020, 19:06 (UTC)