Ankomster til og avganger fra Norske havner

Ankomster til og avganger fra Norske havner

Dette datasettet inneholder et utvalg av data fra Kystverkets' New Ship Rep database som innheolder informasjon om ankomster til og avganger fra norske havner.

Datasettet inneholder informasjon om seilas, skip, avgangshavn og ankomsthavn. Sensitiv informasjon er tatt bort før opplasting. Data er organiserte som en fil per år basert på ankomsttidspunktet til seilaset.

Feltbeskrivelse

 • Seilas-ID - Unik ID til seilas (e.g. '1329999')
 • IMO nummer - IMO nummer (e.g. '7 siffer')
 • MMSI nummer - MMSI nummer (e.g. '')
 • Kallesignal - Kallesignal (e.g. 'A8UR6')
 • Fartøysnavn - Fartøysnavn (e.g. '')
 • Byggeår - Byggeår (e.g. '2015')
 • Bruttotonnasje (BT) - Bruttotonnasje (e.g. '25005')
 • Dødvekttonn (DWT) - Dødvekttonn (e.g. '26000')
 • Lengde - Lengde (e.g. '136.55')
 • Bredde - Bredde (e.g. '')
 • Høyde - Høyde (e.g. '')
 • Høyde (aktuell) - Aktuell høyde (e.g. '')
 • Dybde - Dybde (e.g. '')
 • Dypgående (aktuell) - Aktuell dypgående (e.g. '')
 • Skipstype - Skipstype Norsk (e.g. 'Offshore Supply Ship')
 • Skipsgruppe - Skipstype Gruppe Norsk (e.g. 'Offshore og spesialfartøy')
 • Landstrøm på skipet? - Har skipet landstrøm? (e.g. '-1 eller 0')
 • Flaggkode - Flaggkode (e.g. 'BAH')
 • Flaggstat - Flaggstat Norsk (e.g. 'BAHAMAS')
 • Farlig last(Hazmat) - Farlig eller forurensende last på seilasen? (e.g. 'No/Yes')
 • Avgangshavn ID - ID til avgangshavn (nøkkel) (e.g. '2327916')
 • Avgangshavn (kode) - UNLOCODE for havner og sted-i-sjø (e.g. 'NOAES (Ålesund)')
 • Avgangshavn (navn) - Norsk lokasjonsnavn (e.g. 'Stryn')
 • ETD – Estimert avgangstid - Estimert Avgangstid (e.g. '')
 • Land avgang - Landsnavn norsk (e.g. 'Danmark')
 • Landkode avgang (2 tegn) - ISO 3166 2-bokstavslandskode (e.g. 'DK')
 • Fylke avgang - Fylkesnavn (e.g. 'Møre og Romsdal')
 • Fylkesnummer avgang - Fylkesnummer (e.g. '15')
 • Kommunenavn avgang - Kommune navn (e.g. 'Ålesund')
 • Kommune-nummer avgang - Kommunenummer (e.g. '1504')
 • Lokasjonstype avgang - Lokasjonstype norsk beskrivelse (e.g. 'Havn, Sted i sjøen')
 • Ankomsthavn ID - ID til ankomsthavn (nøkkel) (e.g. '2327916')
 • Ankomsthavn (kode) - UNLOCODE for havner og sted-i-sjø (e.g. 'NOAES (Ålesund)')
 • Ankomsthavn (navn) - Norsk lokasjonsnavn (e.g. 'Stryn')
 • ETA – Estimert ankomsttid - Estimert Ankomstid (e.g. '')
 • Land ankomst - Landsnavn norsk (e.g. 'Danmark')
 • Landkode ankomst(2 tegn) - ISO 3166 2-bokstavslandskode (e.g. 'DK')
 • Fylke ankomst - Fylkesnavn (e.g. 'Møre og Romsdal')
 • Fylkesnummer ankomst - Fylkesnummer (e.g. '15')
 • Kommunenavn ankomst - Kommune navn (e.g. 'Ålesund')
 • Kommune-nummer ankomst - Kommunenummer (e.g. '1504')
 • Lokasjonstype ankomst - Lokasjonstype norsk beskrivelse (e.g. 'Havn, Sted i sjøen')

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Harald Borgø
Vedlikeholdes av Frode Skjævestad
Versjon 1.0
Sist oppdatert 9. november 2021, 13:42 (UTC)
Opprettet 3. juni 2019, 07:28 (UTC)